Terugblik: 1 juli Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden

Terugblik: 1 juli Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden

De herdenking van het Nederlands slavernijverleden op 1 juli in het Oosterpark, Amsterdam, was een dag vol reflectie en een dag van dankbaarheid. De ceremonie, die werd bijgewoond door veel belangstellenden en een enorme delegatie van gezagsdragers uit het demissionaire kabinet, was doordrenkt met emotie en het besef van historisch onrecht.

De dag begon met een live uitzending door de NOS, gevolgd door een muzikaal intermezzo waarbij Mara Letí ‘Tera di Jobo’ zong, begeleid door Vernon Chatlein. De officiële opening werd verzorgd door Marian Markelo met een plengoffer, gevolgd door toespraken van NiNsee voorzitter Linda Nooitmeer, demissionair minister Robbert Dijkgraaf, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Muzikale intermezzo’s zorgden voor een afwisseling van woord en muziek, met optredens van onder andere Mara Letí, Vernon Chatlein, Howard Zink, Cherry Bernadina en Amber Nijman.

Er werd een minuut stilte gehouden, ingeleid door het signaal Taptoe, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van slavernij, gevolgd door een kranslegging onder muzikale begeleiding van violist Yannick Hiwat. De sfeer van de herdenking was zowel sereen als inspirerend, met momenten van stilte ter ere van de voorouders en levendige vieringen van culturele trots en overleving.

Voorzitter van NiNsee, Linda Nooitmeer, opende haar toespraak met een warm welkom aan alle aanwezigen en bedankte het kabinet voor hun aanwezigheid en inspanningen gedurende het Herdenkingsjaar. Ze sprak over de symboliek van Keti Koti als een dag van bevrijding en herstel van waardigheid. Nooitmeer benadrukte het belang van voortdurende inspanningen om de doorwerking van het slavernijverleden te adresseren en riep op tot solidariteit en samenwerking. “We moeten elkaar vinden in het moeras van tegenstellingen, achterdocht en wantrouwen,” zei ze, en benadrukte de noodzaak van dialoog en wederzijds begrip.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf benadrukte in zijn toespraak de noodzaak van erkenning en herstel: “Emancipatie is niets minder dan herstel van historisch onrecht.” Burgemeester Femke Halsema sprak krachtig over het belang van het erkennen van oude wonden en het aanpakken van hedendaagse raciale ongelijkheden. Ze waarschuwde dat wegkijken deze wonden alleen maar verergert. “Het is essentieel dat we ons bewust blijven van de doorwerking van het slavernijverleden in het heden,” zei Halsema. Ze riep op tot voortdurende strijd tegen racisme en discriminatie, zowel in woorden als in daden.

De toespraak van voorzitter Linda Nooitmeer is hier terug te lezen en de speech van Kurano Bigiman namens het Inheems Kenniscentrum Nationaal lees je hier. De toespraak van demissionair minister Robbert Dijkgraaf kun je teruglezen via deze pagina, de toespraak van Burgemeester Femke Halsema vind je hier.

Het Herdenkingsjaar is afgesloten, maar het herdenken niet. Gedurende het afgelopen jaar hebben we in het hele Koninkrijk extra stilgestaan bij onze gedeelde geschiedenis. Vandaag, op 1 juli, hebben we dit herdenkingsjaar afgesloten met de Nationale Herdenking en de viering van Keti Koti. Ministers en andere bewindspersonen waren aanwezig bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam.

Het slavernijverleden is levend verleden en werkt door in het heden. De gevolgen van slavernij zijn nog altijd zichtbaar en voelbaar in de vorm van kansenongelijkheid, discriminatie en racisme. Juist daarom is het belangrijk dat de aandacht voor het slavernijverleden en de doorwerking blijft bestaan. Racisme en discriminatie moeten blijvend worden bestreden, in woord en in daad. We moeten wakker blijven,” was de boodschap die doorklonk door de woorden van vele sprekers. Deze herdenking was niet alleen een moment van terugblik, maar ook een oproep tot voortdurende strijd voor gelijkheid en gerechtigheid. De herdenking benadrukte de noodzaak van blijvende bewustwording en actie om een rechtvaardigere toekomst te realiseren. Het was een krachtige herinnering dat, hoewel het Herdenkingsjaar is afgesloten, het werk om de nalatenschap van slavernij aan te pakken, voortgezet moet worden.

Foto credits: Isaac Owusu – Manoah Salampessy