Museale verkenning

Verkenning nationale museale voorziening drie eeuwen trans-Atlantische slavenhandel

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft eind april 2020 ingestemd met de inhoudelijke opdrachtverlening voor de verkenning naar een nationale museale voorziening over het trans-Atlantisch slavernijverleden. De opdracht voor de verkenning wordt verleend aan het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee), IZI Solutions en Museum zonder Muren. De drie partijen zullen de verkenning gezamenlijk uitvoeren. Een nieuwe mijlpaal op weg naar een nationale museale voorziening over drie eeuwen van trans-Atlantische handel in en vervoer van mensen die tot slaven werden gemaakt en de gevolgen daarvan voor het heden.

Deelrapport werkgroep l – Het verhaal – Ontketend perspectief (PDF)

Download: deelrapport NiNsee Slavernijmuseum

Jarenlange lobby

Aan de start van de verkenning ging een jarenlange lobby vooraf vanuit organisaties binnen de Afro-Surinaamse, Afro-Caribische en Afrikaanse diaspora gemeenschappen in Nederland. Een aanzienlijke groep individuen heeft de afgelopen decennia bergen werk verzet om het trans-Atlantische slavernijverleden onder de aandacht te krijgen in Nederland. Deze onuitputtelijke inzet, het voortdurende activisme en de doortastende lobby mogen niet los worden gezien van de realisatie van het tastbare Nationale Slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark, het ontstaan van het NiNsee als wel de verkenning naar een museale voorziening. Het NiNsee bepleitte van meet af aan het belang van kennisoverdracht over de trans-Atlantische slavernij en diens erfenis van vandaag de dag in de vorm van een museale voorziening.

Verkenning
De drie partijen: het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee), sociaal innovatiebureau IZI Solutions en stichting Museum zonder Muren voeren samen met de gemeente Amsterdam de verkenning uit. De drie partijen nemen de inhoudelijke thema’s voor hun rekening en de gemeente neemt de fysieke opgave op zich. Er zijn vier werkgroepen: Inhoud (NiNsee), Concept (Museum zonder Muren), Publiek/Educatie/Draagvlak ( IZI Solutions) en Fysiek (gemeente Amsterdam).

Doel
Het doel van de museale voorziening is om de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in het historisch bewustzijn te verankeren en de kennis van de  doorwerking ervan in het heden bij een breed publiek, nationaal en internationaal te vergroten. De komende periode zal het NiNsee samen met partners IZI-Solutions en het Museum Zonder Muren invulling geven aan deze verkenning. De verwachting is dat de museale verkenning in het voorjaar van 2021 is afgerond.

De verkennende partijen overhandigen in juni 2021 het eindrapport ‘Met de kracht van de voorouders (PDF, 1,7 MB)’. De overhandiging vindt plaats in de ambtswoning in de aanwezigheid van burgemeester Femke Halsema en wethouder Kunst & Cultuur Touria Meliani en wethouder Diversiteit Rutger Groot Wassink. Voor een volledige tijdlijn van de genomen stappen in het proces kun je terecht op de webpagina van de gemeente Amsterdam. Meer informatie over het Nationaal slavernijmuseum lees je hier.