ANBI en jaarverslagen

Algemeen

Statutaire naam: Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
Publieksnaam: NiNsee
Kvknr: 34175791
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-21 49 640
E-mailadres: info@ninsee.nl
Website: www.ninsee.nl
Postadres: Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam
Bezoekadres: Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
IBAN: NL56 ABNA 0629 6122 93

Doelstelling

Missie
De missie van het National instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis [NiNsee] is om kennis, interpretaties en verbeeldingen van het trans-Atlantische slavernij- en koloniale verleden te verzamelen, te beheren, verder te ontwikkelen en breed te delen, om daardoor bij te dragen aan een fundament voor een gedeelde toekomst op basis van gelijkwaardigheid.

Doelstelling

NiNsee werkt aan de missie door het samenbrengen van wetenschappers, educatieprofessionals en cultuurmakers en het organiseren van een breed netwerk aan partners om zo een breed en divers publiek te bereiken. Activiteiten in en rondom educatie en herdenking vormen belangrijke pijlers in het concrete aanbod naar de samenleving. Het NiNsee staat voor een organisatie, die midden in de samenleving de dialoog over het slavernijverleden en de doorwerking ervan bevordert.

Actueel beleidsplan: Link naar het beleidsplan 2020

Verslaglegging
Zie onderstaande jaarverslagen

Bestuur
Linda Nooitmeer – voorzitter
Ruben Severina – secretaris
Martin Verbeet – penningmeester
Wendeline Flores – bestuurslid
Marian Markelo – bestuurslid

Directie
Drs. Urwin Vyent – directeur

Beloning
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: nee