ANBI en jaarverslagen

 

Feitelijke gegevens instelling

Naam: Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)
Adres: Vijzelstraat 32
Postcode: 1017 HL
Plaats: Amsterdam

Postadres: Postbus 51140
Postcode: 1007 EC
Plaats: Amsterdam

Telefoon: 020-21 49 640
E-mail: info@ninsee.nl
Website: www.ninsee.nl www.slavernijenjij.nl

 

Rechtspersoon: Stichting
Inschrijfnr KvK: 34175791
RSIN: 810950157

Bank: ABN Amro Bank
IBAN: NL56 ABNA 0629 6122 93
BIC: ABNANL2A

Directeur:
De heer drs. U. C. Vyent

Bestuursleden:
Mevrouw L.I. Nooitmeer BSc, voorzitter
De heer dr. M.P. Verbeet, penningmeester
Mevrouw M. M. Markelo, algemeen bestuurslid
Mevrouw Wendeline Flores MSc, algemeen bestuurslid
De heer R. Severina, algemeen bestuurslid

 

 

Het bestuur heeft de afgelopen jaren geen vacatiegelden ontvangen.

Missie

De missie van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is het levend houden van het Nederlandse slavernijverleden door middel van herdenking en educatie.

Herdenking

De herdenking en viering van 150 jaar afschaffing slavernij in 2013 heeft laten zien hoe zowel in de gemeente Amsterdam als landelijk het slavernijverleden en de erfenis van dat verleden leeft. Door blijvend het slavernijverleden te herdenken blijven we bijdragen aan de vrijheidsbeleving van opgroeiende generaties.

Het NiNsee organiseert jaarlijks:

– de Nationale Herdenking Slavernijverleden;

– de Keti Koti Viering;

– de organisatie van de Tula-herdenking;

– Tevens coรถrdineert en steunt het NiNsee de landelijke herdenkingscomitรฉs in den lande.

In 2023 en 2024 organiseert het NiNsee in opdracht van het ministerie van OCW tevens enkele activiteiten in het kader van het Herdenkingsjaar 2023-2024.

Educatie

NiNsee zet zich daarnaast in voor de ontwikkeling van educatieve projecten om de reeds opgedane kennis te bestendigen en onderwijsinstellingen, die met het slavernijverleden bezig zijn, samen te brengen.

Daarnaast wil het NiNsee docenten stimuleren om, meer dan tot nu toe het geval is, het slavernijverleden en de erfenis over te brengen op de jeugd. Hiertoe organiseert het NiNsee jaarlijks, met de partners in het Educatienetwerk Slavernijverleden Amsterdam (Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Het Scheepvaartmuseum, Stadsarchief Amsterdam en Tropenmuseum) Docentendagen.

Tevens geeft het NiNsee in samenwerking met educatieve partners jaarlijks gastlessen op basisscholen en wordt Keti Koti Junior georganiseerd, een educatief traject gericht op Amsterdamse basisscholen in de stadsdelen Oost en Noord.

 

Doelgroep

Het NiNsee richt zich op elke Nederlander ongeacht afkomst, etniciteit, religie, leeftijd en geslacht. Bij de ontwikkeling van educatieve projecten richt het NiNsee zich specifiek op leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Jaarverslagen en Jaarberichten

2022

Jaarverslag
Jaarbericht

2021

Jaarverslag
Jaarbericht

2020

Jaarverslag
Jaarbericht