Missie en visie

Missie

De missie van het National instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis – NiNsee – is om kennis, interpretaties en verbeelding van het trans-Atlantische slavernij- en koloniale verleden te verzamelen, te beheren, verder te ontwikkelen en breed in de samenleving te delen, om daardoor bij te dragen aan een fundament voor een gedeelde toekomst op basis van gelijkwaardigheid.

Het NiNsee zet erop in om uit te groeien tot het nationale symbool van het gedeelde Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden en de erfenis ervan.

 

Visie

NiNsee werkt aan de missie door activiteiten te verrichten op een viertal te onderscheiden maar niet te scheiden domeinen, namelijk: Informatievoorziening en beïnvloeding via (cultuur)educatie en museale presentatie, kennisverwerving via onderzoek, archivering en documentatie.

Activiteiten in en rondom educatie, herdenking en viering vormen belangrijke pijlers in het concrete aanbod. Door het samenbrengen van denkers, wetenschappers en cultuurmakers en organiseren van een breed netwerk aan partners, houdt NiNsee in interactie met het publiek, voeling met ontwikkelingen die verband hebben met het slavernijverleden en speelt waar nodig daarop in. Het NiNsee wil een solide, tegelijkertijd aanspreekbare en wendbare organisatie zijn die midden in de samenleving de dialoog over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan bevordert.