Besloten kringgesprek met jongeren en minister Bruins Slot in Almere

Besloten kringgesprek met jongeren en minister Bruins Slot in Almere

Op 22 mei organiseerde het Comité 30juni -1 juli Flevoland een besloten bijeenkomst in Almere voor een aantal jong volwassenen met Caribische en Surinaamse roots. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, ontving een persoonlijke uitnodiging om met deze groep jongeren in gesprek te treden.

Tijdens de bijeenkomst werden persoonlijke inzichten en ervaringen in een kringsetting uitgewisseld om te reflecteren op de impact en de effecten van het trans-Atlantische slavernijverleden op de aanwezige jongere gemeenschap in Almere. De jong volwassenen brachten op scherpe en duidelijke wijze aan de minister over wat zij denken nodig te hebben om bepaalde mechanismen en doorwerkingen uit het dit verleden tegen te gaan. Zo gaven enkele aanwezigen aan dat zij tijdens hun studie zijn gestuit op racistische opmerkingen van mede-studenten en onbegrip vanuit docenten als het thema slavernijverleden in de lessen ter sprake komt. Ook gaven de aanwezigen aan de minister aan dat zij het curriculum van het Nederlandse geschiedenisonderwijs ‘onvolledig en te beknopt’ vinden wat betreft de de koloniale geschiedenis en de Nederlandse slavernij periode. Daarnaast gingen ze met minister Bruins Slot in gesprek over de leraren opleidingen. De vaardigheden om moeilijke en ingewikkelde thema’s bespreekbaar te maken tijdens het onderwijs zou op deze opleidingen een veel prominentere plek moeten krijgen, aldus de aanwezigen.

Tot slot hebben de jongeren afzonderlijk van elkaar de wens geuit voor een kenniscentrum in de gemeenschap om zo meer kennis op te doen over het slavernijverleden. Het comité in Flevoland is al langer bezig met het aankaarten van dit dossier (sinds 2018) alsook de wens voor de realisatie in Almere van een kenniscentrum over de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Via omroep Almere is er een videoverslag te bekijken van de bijeenkomst.