Besloten kringgesprek met jongeren en minister Bruins Slot in Almere

jongeren in Almere in gesprek met minister Hanke Bruins Slot

Op 22 mei organiseerde het Comité 30juni -1 juli Flevoland een besloten bijeenkomst in Almere voor een aantal jong volwassenen met Caribische en Surinaamse roots. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, ontving een persoonlijke uitnodiging om met deze groep jongeren in gesprek te treden. Tijdens de bijeenkomst werden persoonlijke inzichten en ervaringen in een kringsetting uitgewisseld om te reflecteren … Read More