DNB en Prins Bernhard Cultuurfonds: nieuw fonds voor slavernijverleden

DNB en Prins Bernhard Cultuurfonds: nieuw fonds voor slavernijverleden

De Nederlandsche Bank (DNB) richt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds een speciaal fonds op om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten in Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Suriname en Nederland.

DNB geeft daarnaast eenmalige bijdragen aan omvangrijke projecten. Deze stap volgt op de excuses die DNB-president Klaas Knot vorig jaar juli tijdens Keti Koti maakte voor de betrokkenheid van DNB bij de trans-Atlantische slavernij in de 19e eeuw.

Meerjarige samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds

Voor het DNB-fonds, dat de komende tien jaar actief zal zijn, gaan DNB en het Prins Bernhard Cultuurfonds nauw samenwerken. Het Cultuurfonds is al decennia actief in het Caribisch gebied, Suriname en in Nederland en steunt initiatieven die bijdragen aan de verwerking van het koloniaal verleden en aan een inclusief toekomstbeeld. Ook kent het Cultuurfonds een lange traditie in het beheren van specifieke fondsen op naam.

In de komende tien jaar heeft het DNB-fonds in totaal 5 miljoen euro te verdelen. Het gaat hier om een voor DNB op maat gemaakt ‘fonds op naam’ waarbij DNB voor de toekenning van financiering aan projecten gebruik maakt van de kennis, kunde en ervaring van het Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied  (PBCCG).

Dit DNB-fonds richt zich op kleinere, lokale initiatieven. Te denken valt aan stichtingen, burgerinitiatieven en individuen met projecten die de potentie hebben om bij te dragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van nazaten, daar waar door de trans-Atlantische slavernij achterstanden zijn ontstaan. Bij besluitvorming over projecten worden lokale vertegenwoordigers betrokken. Zij kunnen van het Cultuurfonds desgewenst ondersteuning krijgen bij het indienen van een voorstel. Lees hier meer.

Beeld: Paco Núñez