Boekentip: Curaçaose vlechtcultuur sinds de slavernij

Boekentip: Curaçaose vlechtcultuur sinds de slavernij

Traditionele Curaçaose feesten zijn ondenkbaar zonder de sombré di kabana, ofwel de strohoed, liefst met rafelrand. De sombré is een stuk erfgoed dat veel meer omvat dan alleen de hoed en de kunst van het vlechten. Het is al ontstaan in de tijd van de slavernij en heeft altijd samengehangen met manieren van overleven. Er is zelfs aan het begin van de twintigste eeuw een tijd geweest dat zo’n beetje het hele eiland aan het hoeden vlechten was.

Het vormde een nijverheid die de overgang vormde tussen traditie en moderniteit. Vandaar dat er ook nu nog met enige nostalgie over de sombré wordt gesproken. Tegelijk zegt de geschiedenis van de strohoed iets over de gezins- en man-vrouw verhoudingen, over de relatie tussen verschillende sociale klassen en zelfs over de verhouding met Nederland.

Toen auteur Alex van Stipriaan zich in dit stukje Curaçaos erfgoed verdiepte, ontdekte hij behalve een interessante geschiedenis ook een rijkdom aan historische foto’s die het verhaal visueel ondersteunen. Ook die foto’s vormen Curaçaos erfgoed, weliswaar koloniaal, maar met de ‘gewone’ Curaçaoënaar centraal in beeld. Daarmee is het boek ‘Van de hoed en de rand’ een beeldverhaal van en over Curaçaoënaars geworden.

‘Van de hoed en rand’ is te bestellen via LM publishers.