Voorlopig ontwerp omgeving slavernijmonument klaar

Voorlopig ontwerp omgeving slavernijmonument klaar

Op maandag 3 juni of woensdag 5 juni kunnen geïnteresseerd het voorlopig ontwerp van de vernieuwde omgeving van het Nationaal Monument Slavernijverleden komen bekijken. Op deze bijeenkomsten zijn er tekeningen te zien van het voorlopig ontwerp, kunt u vragen stellen en reageren op het ontwerp. De vragen en reacties gebruikt de gemeente Amsterdam bij het maken van het definitief ontwerp.

Waar en wanneer

  • Maandag 3 juni 2024 tussen 19.00 uur en 20.30 uur
    bij het Nationaal Monument Slavernijverleden, Oosterpark
  • Woensdag 5 juni 2024 tussen 16.00 uur en 18.00 uur
    Stadsdeelkantoor, Oranje-Vrijstaatplein 2, kantine op de begane grond

Aanleiding

De ruimte rondom het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark wordt verbetert, zodat het monument straks beter bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar is. En dat het een plek is waar iedereen zich welkom voelt en waar op een waardige manier herdacht kan worden.

Uitgangspunten voor het ontwerp

Op 14 mei 2024 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost in Amsterdam de uitgangspunten vastgesteld voor de herinrichting van de omgeving van het slavernijmonument. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp dat we graag aan u laten zien. Hierin zijn ook de reacties verwerkt die we hebben ontvangen via onder andere een online enquête, gesprekken met belangenorganisaties en tijdens de informatieavond op 29 januari jl.

Vervolg

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost bepaalt waarschijnlijk in juli hoe het uiteindelijke ontwerp eruit komt te zien. In de tweede helft van dit jaar start de technische voorbereiding, het opstellen van het contract en de aanbesteding.

Begin 2025 kan de aannemer dan starten met de werkzaamheden, zodat voor de Nationale Herdenking op 1 juli 2025 alles klaar is. Lees meer informatie over de werkzaamheden en de planning.