Provincie Utrecht biedt excuses aan voor slavernijverleden

Provincie Utrecht biedt excuses aan voor slavernijverleden

De provincie Utrecht heeft bij monde van Commissaris van de Koning Hans Oosters vorige week excuses aangeboden voor het slavernijverleden. ‘De Staten van Utrecht, de rechtsvoorganger van het huidige provinciebestuur, hebben een onmiskenbaar aandeel gehad in de slavernij’, zei hij tijdens een herdenkingsceremonie in Amersfoort. Utrecht is de vierde provincie die excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Noord-Holland deed dit vorig jaar, Zuid-Holland en Overijssel volgden eerder deze maand.

Oosters gaf voorbeelden van de manier waarop Utrecht betrokken was bij de slavernij. Zo werd in de 18e eeuw met steun van de Staten van Utrecht de Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie opgericht. Die kocht in Suriname een koffieplantage en begon in Utrecht een suikerraffinaderij. Ook investeerde deze onderneming in slavenschepen.

‘De intens droevige en beschamende geschiedenis van de Utrechtse Compagnie maakt op kille wijze duidelijk hoezeer de Utrechtse elite, waaronder leden van de Staten van Utrecht, bereid was om haar geld te investeren in de slavenhandel en industrieën die zwaar leunden op slavenarbeid’, aldus Oosters. ‘Ik wil dit verleden onomwonden onder ogen zien en erkennen.’