Onderzoek: slavernij legde de grondslag voor kapitaal van de Insinger Stichting

Onderzoek: slavernij legde de grondslag voor kapitaal van de Insinger Stichting

De Insinger Stichting heeft op 11 maart 2024 een onderzoek gepresenteerd ‘Van slavernij tot liefdadigheid?’ Het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het bestuur van de Insinger Stichting door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis -IISG-,  werpt licht op de oorsprong van het vermogen van de Insinger Stichting en de financiële successen van de familie Insinger.

De Insinger Stichting, in 1913 opgericht door Marie Henriette Albertine Insinger en met als doel het bevorderen van godsdienstige en liefdadige instellingen in Nederland en de koloniën, blijkt het allereerste vermogen grotendeels te hebben verkregen uit slavernij- gerelateerde economische activiteiten van de familie Insinger stelt het rapport.

Bovendien kan het vermogen van de Insinger Stichting dat is aangedreven door slavernij-gerelateerde activiteiten niet los worden gezien van het slavernijverleden van de familie Insinger. De familie, de stichting en de bank waren in de vorige eeuw sterk met elkaar verweven en de stichting had niet kunnen bestaan zonder het profijt van de slavernij. Het eerste exemplaar van het rapport werd overhandigd aan dr. Guno Jones, hoogleraar van de Anton de Komleerstoel aan de VU.

Woordvoerder van het bestuur van de Insinger Stichting, Henrick Van Asch van Wijck, hoopt dat het onderzoek bijdraagt “aan de bredere maatschappelijke discussie rond dit onderwerp. Juist door hier transparant over te zijn en het ontstaan van het vermogen van de stichting te onderzoeken denken we dat het beleid van de stichting beter kan worden toegespitst op heling.”

Een achtergrond reportage over de weg van de stichting naar het onderzoeksrapport lees je via Trouw. En een  verhaal over de familie Insinger lees je via NOS online.

Meer informatie over het onderzoek ‘Van slavernij tot liefdadigheid?’lees je via de website van het IISG.