1 juli Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in Oosterpark; Keti Koti Festival dit jaar op Museumplein

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) organiseert voor de 21ste keer op zaterdag 1 juli de jaarlijkse Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden van 14.00 uur tot 15.15 uur in het Oosterpark in Amsterdam. De Nationale Herdenking is tevens de officiële start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden en wordt bijgewoond door Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president … Read More

Besloten kringgesprek met jongeren en minister Bruins Slot in Almere

jongeren in Almere in gesprek met minister Hanke Bruins Slot

Op 22 mei organiseerde het Comité 30juni -1 juli Flevoland een besloten bijeenkomst in Almere voor een aantal jong volwassenen met Caribische en Surinaamse roots. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, ontving een persoonlijke uitnodiging om met deze groep jongeren in gesprek te treden. Tijdens de bijeenkomst werden persoonlijke inzichten en ervaringen in een kringsetting uitgewisseld om te reflecteren … Read More

DNB en Prins Bernhard Cultuurfonds: nieuw fonds voor slavernijverleden

De Nederlandsche Bank (DNB) richt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds een speciaal fonds op om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten in Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Suriname en … Read More

Onderzoek door advocaten naar herstelbetalingen nazaten

Advocaten Gerard Spong en Liesbeth Zegveld zijn een onderzoek gestart naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor de slavernij en de vraag of er een juridische basis is om nazaten financieel te moeten compenseren. De advocaten krijgen bij hun onderzoek steun van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarover schrijft het FD. Het kabinet-Rutte heeft eind vorig jaar excuses … Read More

Symposium de kerk en het slavernijverleden in Zwolle

In de koningskerk in Zwolle is vanavond 12 april een symposium over de kerk en het slavernijverleden. Dominee Jeroen Sytsma uit Zwolle maakt het niet mooier dan het is: “De kerk zat tot aan zijn nek in de slavernij. Het is jarenlang verzwegen, het wordt tijd dat we het hardop zeggen in onze kerk.” Daarom is in zijn kerk een symposium … Read More

Excuses Vlissingen voor rol in slavernij

Balkengat in Middelburg, tekening van Jan Arends uit 1778. De scheepswerf van de Verenigde Oostindische Compagnie kamer Zeeland in Middelburg, met ernaast de werven van de West-Indische Compagnie en de Middelburgse Commercie Compagnie

UPDATE: De gemeenteraad van Vlissingen wil dat het college van B&W excuses aanbiedt voor het slavernijverleden van de stad. Het raadsvoorstel werd vorige week met een kleine meerderheid (14 tegen 12 stemmen) aangenomen. Doorslaggevend was een aanvullend voorstel van SGP-fractievoorzitter Lilian Janse. Lees meer via  Omroep Zeeland.   Gemeente Vlissingen wist eerder nog niet zeker of het excuses wilde maken voor … Read More

Nieuw slavernijmonument Utrecht

In het Griftpark in Utrecht wordt op 30 juni 2023 – tijdens Keti Koti Utrecht – een monument voor het trans-Atlantisch slavernijverleden onthuld, gemaakt door de kunstenaar Patricia Kaersenhout.  Het onderwerp is een rode draad in het werk van de 56-jarige kunstenaar. Als nazaat van tot slaaf gemaakte mensen legt ze de vinger regelmatig op de zere plek; ze wil … Read More

Dialoogtafels slavernijverleden in Hooglandse kerk

Na de excuses voor het slavernijverleden stond er geen punt, maar een komma. Maar wat komt er dan na die komma, vraagt Jacintha Groen van Songs of Freedom zich af. Zij organiseert al jaren de Keti Koti herdenking in Leiden namens het Comité Leiden. Zondag 26 maart kwamen op haar initiatief zo’n negentig mensen bijeen in de Hooglandse Kerk om een … Read More