Openingsbijeenkomst richting start Herdenkingsjaar Slavernijverleden Internationaal symposium over doorwerking slavernijverleden ‘Reclaiming the Narrative’

De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 uitgeroepen tot het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Om dit belangrijke jaar officieel in te luiden organiseert het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) op 2 juni in de Jaarbeurs in Utrecht het internationale symposium “Reclaiming the Narrative”. Reclaiming the Narrative richt zich op de doorwerking van het slavernijverleden en onderzoekt … Read More

Besloten kringgesprek met jongeren en minister Bruins Slot in Almere

jongeren in Almere in gesprek met minister Hanke Bruins Slot

Op 22 mei organiseerde het Comité 30juni -1 juli Flevoland een besloten bijeenkomst in Almere voor een aantal jong volwassenen met Caribische en Surinaamse roots. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, ontving een persoonlijke uitnodiging om met deze groep jongeren in gesprek te treden. Tijdens de bijeenkomst werden persoonlijke inzichten en ervaringen in een kringsetting uitgewisseld om te reflecteren … Read More

Conferentie ‘Excuses komma en hoe nu verder’

Op zaterdag 22 april 2023 werd in Rotterdam de conferentie ‘Excuses komma en hoe nu verder’ georganiseerd om te praten over de volgende stappen na de excuses van premier Rutte voor het slavernijverleden.  Tijdens de conferentie werd gesproken over een rijkssubsidie van 200 miljoen euro voor een ‘bewustwordingsfonds’ om betere voorlichting en bewustwording te realiseren over het slavernijverleden. Er waren … Read More

Masterclasses Slavery and Reparations op Curaçao

Op de Universiteit van Curaçao is in aanloop naar de Nationale Herdenking 160 jaar afschaffing slavernij een serie masterclasses gestart: Slavery and Reparations. De reeks behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de impact van slavernij op de gezondheid en het gezin. Ook is er aandacht voor het onderwijzen van slavernij op scholen. De Masterclass loopt van april tot juli … Read More

Symposium de kerk en het slavernijverleden in Zwolle

In de koningskerk in Zwolle is vanavond 12 april een symposium over de kerk en het slavernijverleden. Dominee Jeroen Sytsma uit Zwolle maakt het niet mooier dan het is: “De kerk zat tot aan zijn nek in de slavernij. Het is jarenlang verzwegen, het wordt tijd dat we het hardop zeggen in onze kerk.” Daarom is in zijn kerk een symposium … Read More

Excuses Vlissingen voor rol in slavernij

Balkengat in Middelburg, tekening van Jan Arends uit 1778. De scheepswerf van de Verenigde Oostindische Compagnie kamer Zeeland in Middelburg, met ernaast de werven van de West-Indische Compagnie en de Middelburgse Commercie Compagnie

UPDATE: De gemeenteraad van Vlissingen wil dat het college van B&W excuses aanbiedt voor het slavernijverleden van de stad. Het raadsvoorstel werd vorige week met een kleine meerderheid (14 tegen 12 stemmen) aangenomen. Doorslaggevend was een aanvullend voorstel van SGP-fractievoorzitter Lilian Janse. Lees meer via  Omroep Zeeland.   Gemeente Vlissingen wist eerder nog niet zeker of het excuses wilde maken voor … Read More

Nieuw slavernijmonument Utrecht

In het Griftpark in Utrecht wordt op 30 juni 2023 – tijdens Keti Koti Utrecht – een monument voor het trans-Atlantisch slavernijverleden onthuld, gemaakt door de kunstenaar Patricia Kaersenhout.  Het onderwerp is een rode draad in het werk van de 56-jarige kunstenaar. Als nazaat van tot slaaf gemaakte mensen legt ze de vinger regelmatig op de zere plek; ze wil … Read More

Dialoogtafels slavernijverleden in Hooglandse kerk

Na de excuses voor het slavernijverleden stond er geen punt, maar een komma. Maar wat komt er dan na die komma, vraagt Jacintha Groen van Songs of Freedom zich af. Zij organiseert al jaren de Keti Koti herdenking in Leiden namens het Comité Leiden. Zondag 26 maart kwamen op haar initiatief zo’n negentig mensen bijeen in de Hooglandse Kerk om een … Read More

Boekentip: Curaçaose vlechtcultuur sinds de slavernij

Traditionele Curaçaose feesten zijn ondenkbaar zonder de sombré di kabana, ofwel de strohoed, liefst met rafelrand. De sombré is een stuk erfgoed dat veel meer omvat dan alleen de hoed en de kunst van het vlechten. Het is al ontstaan in de tijd van de slavernij en heeft altijd samengehangen met manieren van overleven. Er is zelfs aan het begin … Read More

21 maart – Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, sloot Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), aan als één van de experts bij het OCW-medewerkersevent  ‘OCW tegen Racisme’. In haar presentatie sprak Nooitmeer over het belang van het tegengaan van racisme in de beleidssectoren en legde de doorwerking van het slavernijverleden bloot aan de medewerkers … Read More