Aanwezigheid regering herdenking Slavernijverleden 1 juli 2023

Aanwezigheid regering herdenking Slavernijverleden 1 juli 2023

Het slavernijverleden is een pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Vanaf 1 juli 2023 wordt hier in het hele Koninkrijk extra aandacht aan besteed tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Herdenken herinnert ons eraan dat dit nooit meer mag gebeuren. 

Het kabinet vindt het zeer belangrijk om rond 1 juli verspreid over het koninkrijk aanwezig te zijn bij zowel de herdenkingen als ook vieringen van de afschaffing ervan. Daarom is de regering rond 1 juli 2023 aanwezig bij verschillende herdenkingsmomenten en vieringen. Er is gekeken naar een verdeling in Europees Nederland, op de eilanden en vertegenwoordiging in Suriname. Het kabinet is via de individuele bewindspersonen op verschillende plekken vertegenwoordigd.

Bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam zijn op 1 juli 2023 aanwezig:

  • Zijne Majesteit de Koning;
  • Hare Majesteit Koningin Máxima;
  • minister-president Rutte;
  • minister Kaag van Financiën,
  • minister Weerwind voor Rechtsbescherming;
  • minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tevens coördinerend minister uitwerking kabinetsreactie slavernijverleden);
  • minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (tevens coördinerend minister Herdenkingsjaar Slavernijverleden).

Voor het volledige overzicht van aanwezige bewindslieden kun je hier terecht.